پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه و جمعی از مدیران معاونت بهداشت با حضور در بخش ششده و قره بلاغ به صورت سرزده از مراکز بهداشتی درمانی منطقه قره بلاغ بازدید کردند .

 دکتر کریمی دراین بازدید ها از مراکز بهداشتی – درمانی دوگان ، زنگنه و خانه های بهداشت تابعه دیدن کردند و نحوه ی انجام امور اداری و خدمت رسانی به اهالی این منطقه و همچنین میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی – درمانی و میزان پیشرفت پروژه های بهداشتی - درمانی مورد پایش و بررسی قرار گرفت .

معاون بهداشت دانشگاه در جمع کارکنان این مراکز بهداشتی درمانی گفت :  ثبت اطلاعات سلامت در سامانه سیب پایه ای برای برنامه ریزیهای کلان جهت بهبود شاخص های سلامت است و تمامی اطلاعات سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و همچنین خدمات ارائه شده به مردم باید به صورت دقیق در سامانه سیب ثبت گردد.

در این بازدید مسایل و مشکلات موجود در مراکز بهداشتی – درمانی و خانه های بهداشت توسط کارکنان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.