پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

خانم مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در این خصوص گفت : واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در راستای صیانت از سلامت شاغلین و کارگران در بخش معدن و پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار در معادن ، در سه ماهه اول سال 96 از کلیه معادن شن و ماسه  ، سنگ و گچ شهرستان فسا بازدید کردند .

مهندس جانی زاده افزود :دراین بازدید ها ، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، عوامل زیان آور محیط کار مورد بررسی قرار گرفتند و به شاغلین در این معادن در خصوص خود مراقبتی در محیط های سخت وزیان آور آموزش های لازم داده شد و با هماهنگی هایی که با کارفرمایان این معادن به عمل آمد معاینات طب کار برای شاغلین در این مکانها توسط واحد بهداشت حرفه ای انجام شد.