پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

آقای مهدی گلستانکار مسئول مرکز بهداشتی درمانی ششده دراین خصوص گفت : با همکاری و هماهنگی که بین مرکز بهداشتی درمانی ششده و کمیته امداد امام خمینی (ره ) در سال 95 صورت پذیرفت، 250 نفر از مددجویان زن کمیته امداد در بخش ششده و قره بلاغ خدمات غربالگری بیماری دیابت و سرطان سینه را توسط مرکز بهداشتی – درمانی ششده دریافت کردند .

مسئول مرکز بهداشتی – درمانی ششده از سرکار خانم خسروی نژاد ، و بردبار کارشناسان و کاردانهای مامایی مرکز ششده و خانم دکتر هاشمی نسب پزشک مرکز بهداشتی درمانی ششده که در این امر همکاری داشتند تقدیر و تشکر کرد.