پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت : برنامه توزیع سبدغذایی حمایتی بین مادران باردار و شیرده نیازمند ازطریق بنیادعلوی و با همکاری واحد تغذیه معاونت بهداشت ازدیماه سال 1393 شروع شد.

دراین برنامه مادران باردار نیازمند به حمایتهای غذایی ازابتدای ماه چهارم بارداری تا شش ماه پس از زایمان به مدت 12 ماه تحت پوشش این برنامه قرارمی گیرند و هر 2 ماه یکبار سبدغذایی حمایتی که شامل 15 قلم کالا ضروری می باشد دریافت می کنند.

این برنامه با هدف ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای مادران باردار و شیرده و افزایش کیفیت شیر مادر در دوران شیردهی به منظور پیشگیری از سوء تغذیه کودک اجرا می شود.

در حال حاضر700 مادر باردار وشیرده روستایی واجد شرایط ، سبد غذایی حمایتی دریافت می کنند و چهاردهمین دوره از توزیع سبد غذایی در هفته گذشته توسط معاونت بهداشت توزیع گردید.