پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

دوره آموزشی با عنوان مدیریت تغذیه درشرایط بحران با حضور امدادگران هلال احمر به مدت سه روز در محل اداره هلال احمر شهرستان فسا برگزار گردید.

 زینب همت دار مسئول واحد تغذیه در این خصوص گفت: این دوره آموزشی با هدف ارتقاء دانش و مهارت امدادگران جمعیت هلال احمر در زمینه تغذیه در بحران و اصول بهداشت مواد غذایی برگزار شد.

در این دوره آموزشی مطالبی در خصوص اصول تغذیه در سوانح و آشنایی با انواع جیره های غذایی، تغذیه و بهداشت گروه های آسیب پذیر و نگهداری و بهداشت مواد غذایی مطرح گردید.