پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی در خانه توسط واحد بهداشت حرفه ای و با حضور کارکنان معاونت بهداشت برگزار شد.

دراین کارگاه آموزشی مهندس سید تورج خضرایی کارشناس بهداشت  حرفه ای ، در رابطه با چگونگی چینش لوازم منزل بر اساس اصول ارگونومی و در دسترس بودن پرکاربرد ترین وسایل ، بلند کردن صحیح اجسام سنگین و بار ، پوزیشن های صحیح در هنگام شستشوی ظروف و نظافت منزل به فراگیران آموزش دادند .