پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هم اندیشی مدیران گروه بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 5 کشوری در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

در این جلسه که مدیران گروه بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی فسا ،شیراز ، جهرم ، هرمزگان ، لار ، گراش و یاسوج حضور داشتند در زمینه تدوین فرم پایش منطقه ای بهداشت  محیط ، یکسان سازی رویه های بازرسی و به اشتراک گذاشتن تجارب بهداشتی هم اندیشی شد .