پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، نشست کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر با معاون بهداشت دانشگاه با موضوع ارائه گزارش عملکرد واحد غیر واگیر برگزار شد.

خانم راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص این نشست گفت :در این جلسه اهم فعالتهای واحد غیر واگیر ، دستاوردها و چالش ها مطرح گردید و در خصوص حل مسایل و مشکلات از جمله چگونگی ارجاع افراد مشکوک به سرطان ها  به مرکز تیپ یک و همچنین ارجاع بیماران دیابتی به کلینیک دیابت ، خرید گلوکومتر و لیپدومتر جهت انجام خطرسنجی و همچنین انجام تست فیت در برنامه ایراپن بحث و تبادل نظر گردید.