پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر احمد کوشا طی نامه ای از واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا و شیراز به خاطر ارسال به موقع مقالات و مستندات ژورنال کلاب تقدیر و تشکر کرد.

خانم راستباف مسئول واحد غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : ژورنال کلاب یک برنامه آموزشی جهت فهم و درک اصول کلی عملکرد بر پایه شواهد و افزایش مهارتهای ارزیابی نقادانه است. ژورنال کلاب به عنوان یک جلسه ی آموزش که در آن تعدادی افراد به بحث درباره ی مقالات روز می پردازند ؛ تعریف شده است .چارچوب ژورنال کلاب ، یادگیری بر پایه حل مشکل است که در آن تعاملی ساختار یافته با شنوندگان برقرار می شود .

ایشان افزود : پيرو سياست ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير، با هدف فراهم نمودن منابع اطلاعاتی به روز، قابل اعتماد و در دسترس بمنظور ارتقاء سطح دانش و توانمندسازي مديران و كارشناسان این حوزه  مقرر گردیده است کلیه گروههای کارشناسی بیماریهای غیرواگیر در سطوح مختلف نسبت به برقراری ژورنال کلاب ماهانه اقدام نمایند و واحد غیر واگیر معاونت بهداشت با ارسال به موقع مقالات و مستندات ژورنال کلاب مورد تشویق دکتر کوشا مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر قرار گرفت .