پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، یک باب نانوایی به علت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط بازرسین بهداشت محیط تعطیل شد.

مهندس مجتبی کرمی منش در این خصوص گفت : در بازرسی هایی که کارشناسان بهداشت محیط از این نانوایی به عمل آوردند ، آرد و مواد اولیه تهیه نان در مکان نامناسب نگهداری می شد که این عامل باعث رشد حشرات و آفات در آرد مصرفی این نانوایی شده بود با توجه به عدم رعایت اصول بهداشتی و بحرانی بودن نواقص ، صنف مذکور ، پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع قانونی ، تعطیل و پلمپ گردید .