پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه آموزشی معرفی بسته های خدمتی بازنگری شده کودک سالم و مانا ویژه پزشکان خانواده شهری و روستایی توسط واحد بهداشت خانواده برگزار شد.

در این جلسه پزشکان خانواده با انواع غربالگری ها ، دستورالعمل های جدید معاینه کودکان 2 ماهه تا 5 ساله ، ارزیابی بینایی و شنوایی ، ارزیابی شیرخواران کمتر از 2 ماهه در اولین معاینه ، شیردهی و بیماریهای مادر آشنا شدند .