پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه مسئولین واحدهای بهداشت مدارس ، دهان و دندان و معاون اجرایی معاونت بهداشت از اجرای برنامه سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان بازدید کردند .

خانم تشکر مسئول واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشت در این خصوص گفت :برنامه سنجش سلامت دانش آموزان با همکاری معاونت بهداشت و آموزش و پرورش در سه منطقه شهر فسا ، بخش های ششده و قره بلاغ و شیبکوه از 10 تیرماه در حال اجرا می باشد.

در این برنامه ، ارزیابی و شناسایی اختلالات جسمی و ذهنی شایع در کودکان ، سنجش بینایی ، شنوایی و اندازه گیری قد و وزن و توده بدنی ، معاینات دهان و دندان ، سطح آمادگی تحصیلی و ضریب هوشی نوآموزان مورد بررسی قرار می گیرد و پس از این سنجش ها نوآموزان به مطب های پزشک خانواده خود ارجاع داده می شودند تا مورد معاینات عمومی قرار گیرند و در صورت نیاز برای معاینات تکمیلی و تخصصی به پزشک متخصص ارجاع داده شوند .

مسئول واحد بهداشت مدارس افزود :دراین بازدید نحوه ی سنجش سلامت دانش آموزان توسط تیم مستقر در مدرسه عزیزان مورد پایش قرار گرفت .