پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

آقای عبدا.. عزیزی کارشناس ارشد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر دراین خصوص گفت : با توجه به لزوم انجام غربالگری نوزادان در بازه زمانی از 6 روز بعد از تولد تا 6 ماهگی و تشخیص اختلالات شنوایی محتمل در این بازه زمانی و همچنین عدم دسترسی آسان خانواده برخی از نوزدان به این خدمات در مناطق روستایی و دور افتاده ، با همکاری واحد غیر واگیر معاونت بهداشت و مرکز شنوایی سنجی آوا ، تیم شنوایی سنجی شامل کارشناس مبارزه با بیماریها و کارشناس شنوایی سنجی با حضور در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان فسا کودکانی را که از این خدمات محروم ماده اند را مورد غربالگری شنوایی قرار می دهند ،

ارائه این خدمت از اول مردادماه شروع شده است و در تمامی مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان فسا اجرا خواهد شد.