پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی مخاطرات بهداشتی باطری های فرسوده با حضور کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت و کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانه جات شهرستان فسا برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی خانم مهندس جانی  زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در خصوص مخاطرات  زیست محیطی باطری های فرسوده رها شده در طبیعت ، ضرورت بازیافت و آگاه سازی مردم به لحاظ نحوه دفع صحیح باطری ها به فراگیران آموزش دادند.