پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی پیشگیری ، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ جهت بهورزان مراکز بهداشتی درمانی روستایی فدشکویه ، دستجه و صحرارود توسط واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت برگزار گردید .

راستباف مسئول واحد بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دراین خصوص گفت : در این برنامه هدف ، شناسایی و ثبت افراد مشکوک یا مبتلا به سرطان روده بزرگ و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است .

وی افزود : در این برنامه کلیه افراد 69-50 سال شهر و روستا تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ برای آنها انجام می شود که به صورت پایلوت ابتدا در 3 مرکز بهداشتی درمانی روستاییی سپس در کلیه مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت ، پایگاه های بهداشتی و مطب پزشک خانواده شهری برنامه غربالگری انجام خواهد شد .

در ادامه کارشناسان واحد غیر واگیر ( آقایان محمدی فر و ارشدی نژاد ) نحوه ارزیابی افراد 69-50 سال تصمیم گیری و اقدام مناسب جهت افراد مشکوک به سرطان روده بزرگ را توضییح دادند . همچنین در مورد پیگیری و مراقبت بیماران نکات لازم را آموزش دادند .

در پایان آقای محمدرضا آتش زر مسئول آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی در مورد انجام آزمایش FIT ( خون مخفی در مدفوع به روش ایمونو شیمی )را به بهورزان آموزش داد  .

لازم به ذکر است : تست خون مخفی در مدفوع به روش ایمونوشیمی یک سنجش سریع یک مرحله ای جهت تشخیص کیفی خون پنهان در موفوع انسانی به روش ایمونوشیمی است . مریت مهم این روش آن است که نتایج برخلاف روش های قدیمی اندازه گیری خون مخفی تحت تأثیر رژیم غذایی بیمار قرار نمی گیرد . آزمایش FIT به صورت رایگان جهت افراد 69-50 سال ( مرد و زن ) توسط بهورز در روستا و مراقب سلامت در شهر انجام خواهد شد .