پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارکنان پایگاه بهداشتی شماره 3 شهری فسا، با تزئین اتاق واکسیناسیون ،آن را به محیطی جذاب برای کودکان تبدیل کردند.

خانم دشتی کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دراین خصوص گفت : واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن می توان با هزینه ای اندک از ابتلا به بیماریهای عفونی خطرناک و پر هزینه پیشگیری کرد . اما ترس کودکان و گاها والدین از واکسیناسیون ، این اقدام بهداشتی بسیار موثر را به کابوسی برای کودکان و برخی والدین تبدیل کرده است .

یکی از راهکارهایی که می تواند باعث رفع این مشکل شود تبدیل اتاق واکسیناسیون به محیط آرامش بخش و جذاب برای کودکان می باشد در همین راستا و با پیگیریهای انجام شده توسط مسئول ایمنسازی واحد مبارزه با بیمارهای واگیر معاونت بهداشت مقرر گردید مراکز و پایگاههای بهداشتی جهت ارائه خدمات بهتر ایمن سازی و تشویق کودکان و والدین ، اتاق واکسیناسیون را با تزئینات زیبا و کودکانه به محیطی جذاب و آرامش بخش تبدیل کنند.