پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا)با همکاری واحدهای بهداشت خانواده و آموزش مداوم ویژه پزشکان خانواده شهری وروستایی در سالن نحوی دانشگاه برگزار شد . مدرس این کارگاه خانم دکتر بهمنیار بوکلت آموزشی مانا وتغییرات جدید در تشخیص ودرمان بیماریهای نوزادان وکودکان را به پزشکان خانواده آموزش دادند.