پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،جلسه ارائه عملکرد واحد بهداشت حرفه ای با حضور دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه و خانم دکتر علیزاده معاون فنی و جمعی از کارکنان واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد. در این جلسه خانم مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای فعالیتها و عملکردهای واحد خود را در قالب برنامه های بقا ، طب کار ، کشاورزی، صدا ، سیلیکوزیس و ارگونومی تشریح و آمارها و وضعیت  شاخص های بهداشتی را به دکتر کریمی ارائه نمودند.

معاون بهداشت دانشگاه نیز ضمن تقدیر از زحمات پرسنل واحد بهداشت حرفه ای بر لزوم خلاقیت و نوآوری و ارائه شیوه های جدید و مفید در کار برای رسیدن به اهداف سازمانی تاکید کردند.