پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه و جمعی از مدیران این معاونت از مراکز بهداشتی درمانی فدشکویه و دستجه بازدید کردند.

در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت خدمت رسانی کارکنان این مراکز و خانه های بهداشت تابعه به مردم وضعیت پروژه های عمرانی بهداشتی در حال ساخت و بازسازی نیز مورد بررسی قرار گرفت .