پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی و مهندس بهرامی مسئول دفتر فنی معاونت بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی نوبندگان و خانه های بهداشت تابعه بازدید کردند.

در این بازدید ها وضعیت انجام امور بهداشتی - درمانی و خدمت رسانی به مردم مورد قرار گرفت ،معاون بهداشت دانشگاه همچنین از مرکز درمان بستر در حال ساخت شهر نوبندگان نیز بازدید کردند و از نزدیک میزان پیشرفت این مرکز را مورد پایش قرار دادند.