پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در راستاي  بند 16 ماده 1قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین هماهنگی های به عمل آمده با شورای اصناف کشور موضوع مواد 17 و 37 قانون نظام صنفی کشور، به منظور ارتقاء سطح آگاهی متصدیان، کارکنان و کارگران مشمول اين قانون ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد به واجدین شرایط ،مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت حرفه ای اصناف را اعطا کند.

متقاضیان تاسیس آموزشگاه بهداشت حرفه ای جهت ثبت نام باید دارای شرایط و مدارک ذیل باشند :

  1. داشتن حداقل مدرک لیسانس بهداشت حرفه ای با دو سال سابقه کار اجرایی مفید یا مدارک بالاتر
  2. عدم اشتغال در ادارات ، سازمانها و ارگانهای دولتی
  3. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع قضایی
  4. گواهی سابقه کار در صورت ارائه مدرک لیسانس یا بالاتر
  5. اصل و تصویر مدرک تحصیلی ، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی ، دو قطعه عکس 3*4

متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه28 شهریور مدارک خود را به واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت واقع در خیابان جمهوری اسلامی – جنب پارک آزادگان تحویل دهند.