پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه شورای سلامت شهر ششده با حضور دکتر جلال کریمی ، معاون بهداشت دانشگاه ، بخشدار ششده و قره بلاغ ،اعضای شورای اسلامی شهر ششده و جمعی از مدیران معاونت بهداشت در بخشداری ششده و قره بلاغ برگزار شد.

در این جلسه دکتر جلال کریمی ضمن تشریح اقدامات انجام شده توسط معاونت بهداشت برای ارتقاء سطح سلامت در شهرستان فسا و بخش ششده و قره بلاغ همکاری برون بخشی با سایر نهادها و سازمانها را برای ارتقاء سطح سلامت ضروری دانست.

معاون بهداشت دانشگاه افزود : استفاده از ظرفیت خیرین سلامت برای ارتقاء سطح خدمات بهداشتی -درمانی دربخش ششده و قره بلاغ می تواند بسیاری راهگشا و کمک کننده باشد.

در این جلسه مسایل و مشکلات بهداشتی -درمانی موجود در منطقه ششده توسط بخشدار و اعضای شورای شهر مطرح گردید که دکتر کریمی و مدیران معاونت بهداشت ضمن پاسخ به مشکلات مطرح شده در خصوص چگونگی رفع این مشکلات با اعضای شورای سلامت هم اندیشی و رایزنی کردند.