پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم مهندس سوسن جانی زاده در این خصوص گفت : در راستای حفظ ایمنی و سلامت کارگران کارخانه جات ، کارشناسان بهداشت حرفه ای از کارخانه تولید لوله پلی اتیلن فسا و کارخانه لبنیات مانی ماس بازدید کردند . در این بازدید ها بازرسین معاونت بهداشت ضمن اندازه گیری عوامل زیان  آور محیط کار در این کارخانه ها موارد ایمنی را مورد بررسی قرار دادند .

مهندس جانی زاده افزود : واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت آمادگی ارائه مشاوره و همکاری با کارخانه جات شهرستان فسا در جهت بهبود ایمنی این مکانها را دارد و مشکلات ایمنی در کارخانه جات و کارگاه های شهرستان فسا تا زمان رفع ، توسط واحد بهداشت حرفه ای پیگیری خواهد شد .