پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده در خصوص این اردو گفت : در راستای آموزش سلامت به سالمندان وبهبود سلامت روان و ایجاد انگیزه برای سالم زیستن  ،اردوی سلامت سالمندان با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه ، کمیته امداد ، بهزیستی و اداره اوقاف با حضور 300 نفر از سالمندان فسایی از شهرفسا و روستاهای تابعه در محل امامزاده حسن تنگ کرم برگزار شد .

در این اردو ضمن برگزاری برنامه های تفریحی ،  در زمینه بهداشت  روان ، تغذیه سالمندی و خود مراقبتی به سالمندان آموزش داده شد و خدمات سلامت شامل اندازه گیری فشار خون ، توده بدنی و مشاوره سلامت به سالمندان ارائه گردید.

مسئول واحد بهداشت خانواده از تمام دستندرکاران این اردو بخصوص کارکنان واحد بهداشت خانواده ، بهورزان و مامای مرکز بهداشتی درمانی  تنگ کرم و آقای آریا کارشناس واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.