پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مانور تخلیه ساختمان در زمان زلزله در معاونت بهداشت برگزار شد. مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عامل در این خصوص گفت : در راستای بررسی میزان توانمندی و آمادگی کارکنان معاون بهداشت در زمان وقوع زلزله ، مانور تخلیه ساختمان در زلزله فرضی با همکاری واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا ، اورژانس و آتش نشانی برگزار شد.

در این  مانور پرسنل با رعایت اصول ایمنی ساختمان مرکز بهداشت را ترک کردند و در محوطه از قبل تعیین شده تجمع کردند و توسط مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا آموزشهایی در این زمینه به پرسنل داده شد.