پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در پی ثبت شکایت مردمی در سامانه 190 در خصوص مرکز غیر مجاز ، تهیه و توزیع ساندویچ در یکی از محلات شهرستان فسا ، بازرسین بهداشت محیط به محل اعزام و پس از شناسایی محل و کسب مجوز از دادستانی فسا ، با ورود به امکنه مورد نظر ، با آشپزخانه ای مواجه شدند که در شرایط بسیار غیر بهداشتی و با مواد اولیه بی کیفیت اقدام به تولید و توزیع ساندویچ می کرد .

مهندس کرمی منش افزود :کارشناسان بهداشت محیط این مرکز غیر مجاز را پس از توقیف تجهیزات ،تعطیل و پرونده متصدی متخلف را جهت پیگیری های قانونی به مراجع قضایی ارجاع دادند .

 مسئول واحد بهداشت محیط خاطرنشان کرد : واحد بهداشت محیط با متخلفین از قوانین بهداشتی که سلامت مردم و بخصوص دانش آموزان و کودکان را به خطر می اندازند مماشات نخواهد کرد.