پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در برنامه حمایتی تغذیه کودکان زیر 5 سال ، که با مشارکت کمیته امداد امام خمینی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا می شود ،کودکان مبتلا به سوءتغذیه و نيازمند ، توسط معاونت بهداشت شناسایی می شوند و جهت دریافت سبد حمایتی غذایی به کميته امداد امام خمينی معرفی می گردند و ضمن دریافت سبد غذایی ؛ مادران این کودکان در کلاس های آموزش بهداشت و تغذیه شرکت نموده تا آگاهی کافی در این زمینه کسب کنند و رشد کودکان نیز به طور منظم توسط کارشناسان بهداشتی پایش می شود تا به وضعیت مطلوب برسد.

 مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت افزود : توزیع سبد حمایتی جهت این کودکان تا زمانی که وضعیت سوءتغذیه کودکان بهبود یابد ادامه خواهد یافت.