پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی معاونت بهداشت در این خصوص گفت : کارگاه آموزشی نحوه ی کار با دستگاه الکتروشوک با حضور پرستاران ، بهیاران و پزشکان مراکز بهداشتی درمانی روستایی در معاونت بهداشت برگزار شد .

مهندس کاری افزود : با توجه به خرید دستگاه های الکتروشوک جدید برای  مراکز بهداشتی درمانی ششده و دوگان که در هفته دولت افتتاح شدند ، کلاس آموزشی نحوه صحیح کار با این دستگاه ها با حضور کارشناسان شرکت ارائه دهنده دستگاه در معاونت بهداشت برگزار شد.