پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

خانم راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریها در این خصوص گفت :همایش کنترل استرس شغلی – پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی با مشارکت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش فسا و با هدف آموزش به مشاورین سلامت ادارات و مراقبین سلامت مدارس در سالن شهید آوینی آموزش و پرورش برگزار شد.

در این همایش که سرفصل آموزشی آن توسط واحدهای مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و سلامت روان معاونت بهداشت تهیه شده بود ، دکتر الکامل  فوق  تخصص قلب  و عروف در خصوص سبک زندگی سالم برای پیشگیری از بیماریهای قلبی - عروقی سخنرانی نمودند. ایشان بر تغذیه سالم ،تحرک بدنی کافی ، کنترل استرس و عدم مصرف دخانیات به عنوان ۴ عامل اصلی در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی تاکید کردند .

در ادامه این همایش دکتر سید محمد حسین اجاقی  مسئول واحد سلامت روان، در زمینه روشهای پیشگیری و تکنیک های کنترل  استرس در محیط کار به فراگیران آموزش دادند.