پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

خانم سیده مریم دهقانی کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت در خصوص هفته سلامت روان سال 96 گفت : هفته سلامت روان که هر ساله در هفته پایانی مهرماه برگزار می شود ، امسال با شعار " سلامت روان در محیط کار " نامگذاری شده است به این  امید که شعار امسالِ این تلنگری باشد برای مدیران ، کارفرمایان ،کارمندان و کارکنان ادارات و اصناف مختلف تا با دقت نظر بر سلامت روان خود در محیط کار بتوانند در سازندگی کشور عزیز و مقتدرمان ، ایران اسلامی ، نیروهایی کارامدتر و مفیدتر از قبل باشند.

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت در خصوص سلامت روان و بهداشت روان در محیط کار گفت : سلامت روانی یعنی حالتی که طی آن شخص با ابعاد گوناگون زندگی خود سازگار شده است ،ادراک درستی از واقعیت دارد و می تواند خود را به شیوه ای منطقی و موفقیت آمیز ، با فشارها و ناکامی های زندگی سازگار کند.

و بهداشت روانی در محیط کار یعنی ...

تامین سلامت روانی کارکنان یا مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی های روانی و اختلالات رفتاری در کارکنان سازمان(به دلیل عوامل بیماری زا در محیط کار )  و سالم سازی محیط و فضای روانی کار.

هیچ یک از کارکنان سازمان به دلیل عوامل موجود در سازمان گرفتار اختلال روانی نشوند.

هریک از کارکنان از اینکه در سازمان محل کار خود به فعالیت اشتغال دارند ، احساس رضایت کنند و علاقمند به ادامه کار در آن سازمان باشند.