پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی و جمعی از مدیران معاونت بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی ششده و دوگان بازدید کردند .

در این بازدید ها وضعیت استقرار داروخانه ،زایشگاه ، رادیولوژی ،تجهیزات پزشکی  و ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به اهالی بخش ششده و قره بلاغ توسط تیم معاونت بهداشت مورد پایش قرار گرفت و کمبودهای موجود بررسی شد.

معاون بهداشت دانشگاه ضمن تقدیر از زحمات مسئولین و کارکنان این مراکز بهداشتی - درمانی بر خدمت رسانی مناسب به مراجعه کنندگان تاکید کردند.