پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

خانم زینت همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت  در خصوص برنامه های اجرا شده توسط این واحد در شهرستان فسا به مناسبت روز جهانی تغذیه گفت : 24 مهر ( 16 اکتبر ) سالروز جهانی غذا ست که از سال 1945 نامگذاری شده است، هدف از برگزاری روز جهانی غذا حساس سازی و کسب حمایت سیاسی و اجتماعی  به منظور برقراری امنیت غذا و تغذیه، تولید و دسترسی به غذای سالم و ایمن ، کاهش سوءتغذیه و ریشه کنی گرسنگی است. در همین راستا با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده توسط واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت ،جشنواره غذای سالم، پیاده روی عمومی و مسابقات تغذیه ای در مرکز جامع سلامت شماره سه شهری، مرکز بهداشتی - درمانی فدشکویه، مهدکودکهای دارا و سارا، گلچین، رسالت، دبستان مهدیه، دبستان بنت الهدی صدر، مدرسه صدیقه طاهره دوگان و مدارس منطقه ششده برگزار گردید. در این برنامه ها دانش آموزان و عموم مردم با اهمیت تغذیه سالم، نحوه طبخ غذاهای مفید و اهمیت ورزش برای سلامت جسم آشنا شدند.