پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی مقابله با طغیان بیماریهای منتقله از مواد غذایی با حضور کارشناسان بهداشت محیط ، حرفه ای و مبارزه با بیماریهای واگیر در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

در این کارگاه مهندس مجتبی کرمی منش در خصوص چگونگی ارزیابی مقدماتی طغیان ، تجزیه و تحلیل داده ها ، اقدامات کنترلی و همچنین اقداماتی لازم برای آمادگی پیش از وقوع طغیان به فراگیران آموزش دادند.