پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر محمد مهدی گویا ، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، طی نامه ای از زحمات معاون بهداشت دانشگاه و کارکنان واحد بیماریهای واگیر به خاطر پوشش مطلوب و مناسب واکسیناسیون در شهرستان فسا  تقدیر و تشکر کرد.

دکتر گویا با منطبق دانستن پوشش واکسیناسون شهرستان فسا با اهداف وزارت بهداشت برحفظ و نگهداری این پوشش تاکید کرد.