پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مسئول و کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت از روند اجرای برنامه های این واحد در مراکز بهداشتی – درمانی نوبندگان ، ششده و دوگان بازدید کردند.

خانم دکتر آیدا باغبان مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر در این خصوص گفت : در بازدیدهایی که از این مراکز به عمل آمد ،اجرای برنامه های واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مورد پایش قرار گرفت ، از جمله این برنامه ها ، آموزش ، اقدام و تشخيص سريع بيماري هاي حاد تنفسي و التور بويژه در ايام عزاداري و اربعين حسيني (ع)  است که هماهنگی های لازم با پزشك و كارشناسان بهداشت و مامايي این مراکز به عمل آمد و مقرر شد گزارش دهي فوري در اين زمينه توسط آنها انجام شود همچنینبرنامه غربالگري اچ آي وي زنان باردار منطقه تحت پوشش توسط ماماهای این مراکز مورد پایش قرار گرفت .
دکتر باغبان افزود ، با توجه به شروع سال تحصیلی جدید در خصوص اجراي برنامه آموزش و پيشگيري از شپش سر با مشارکت خانواده ها و دانش آموزان بحث و گفتگو شد و اقدامات انجام شده بررسی گردید. در زمينه بيمار يابي و ومراقبت سالك ، سرخك، سرخجه و سل نكات لازم يادآوري گردید.