پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، به مناسبت هفته پدافند غیر عامل 6 - 12 ابان ، مانور تخلیه ساختمان در زمان بروز زلزله ، اطفاء حریق و کمکهای اولیه در مرکز بهداشتی – درمانی فدشکویه برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت بلایا و پدافند غیر عامل در این خصوص گفت : در این مانور که با مشارکت اورژانس 115 ، آتش نشانی و معاونت بهداشت برگزار شد ، گروه های مختلف بهداشتی شامل کارشناسان بهداشت ، پزشکان ، پرستاران و بهورزان همچنین اعضای شورای اسلامی ، دهیار و داوطلبین سلامت فدشکویه حضور داشتند که با روشهای کاهش آسیب پذیری در زمان بروز بلایای طبیعی ،  تخلیه سریع ساختمان در زمان بروز زلزله ، کمکهای اولیه و اطفاء حریق آشنا شدند .