پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی DART( ارزیابی و آموزش خانوارها برای بلایا ) توسط واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا و با حضور 120 نفر از رابطین سلامت در معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس منوچهرجوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در این خصوص گفت :در راستای توانمند سازی و ارتقاء سطح آمادگی خانوارها در برابر بلایا جلسه آموزشی DART با آموزشهایی در زمینه  آمادگی در برابر زلزله ، سیل و پدافند غیر عامل  برگزار شد .

جوکاران افزود :در شهرستان فسا تعداد 500 نفر رابط سلامت جهت انتقال پیام سلامت به شهروندان فسایی با معاونت بهداشت همکاری می کنند و این رابطین  آموزش های آمادگی در برابر بلایا را به خانوارهای تحت پوشش خود منتقل خواهند کرد .