پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مسئول برنامه حمایتی مادران بنیاد علوی با حضور در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند اجرای برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار در فسا بازدید کرد .

در جلسه ای که به همین مناسبت با حضور آقای اسماعیلی، مسئول برنامه حمایتی مادران بنیاد علوی، معاون بهداشت دانشگاه ، مسئول ستاد گسترش، معاون اجرایی و مسئول واحد تغذیه در معاونت بهداشت برگزار شد در خصوص مسایل پیش روی برنامه حمایتی مادران باردار و شیرده، افزایش تعداد مادران تحت پوشش برنامه و همچنین مشکل عدم وجود زیرساختهای مناسب جهت نگهداری مواد غذایی ، بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه مقرر گردید مادران نیازمند حاشیه شهر تحت پوشش این برنامه قرار گیرند و در ماه های بعد، تعداد مادران تحت پوشش از 700 نفر به 1200 نفر افزایش یابد. همچنین پیگیری های لازم توسط معاونت بهداشت جهت تخصیص اعتبار برای خرید سردخانه به ظرفیت 20 تن بعمل آید.