پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی نحوه نمونه برداری از مواد غذایی با همکاری معاونت بهداشت و معاونت غذا و دارو برای آموزش به کارشناسان بهداشت محیط برگزار شد .

در این کلاس آموزشی خانم مهندس اسدی کارشناس صنایع غذایی معاونت غذا و دارو در خصوص چگونگی نمونه برداری از مواد غذایی بر اساس نوع  و نحوه ی بسته بندی آن ، حجم مورد نیاز  و شرایط نگهداری نمونه ها تا رسیدن به آزمایشگاه به کارشناسان بهداشت محیط آموزش داد .