پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی اجرای سامانه  P4Q (پرداخت مبتنی بر کیفیت ) با حضور معاون بهداشت دانشگاه ، معاون اجرایی ، مسئولین و کارشناسان واحد های حسابداری ، کارگزینی ، ستاد گسترش و پزشک خانواده شهری برگزار شد.

در این جلسه دکتر کریمی ، معاون بهداشت دانشگاه لزوم اجرای برنامه پرداخت مبتنی بر کیفیت را تشریح کردند و کارشناس ستاد گسترش و حسابداری در زمینه ی ،دستورالعمل وزارت بهداشت در این خصوص ، چگونگی عملکرد سامانه P4Q و همچنین نحوه ی تامین اعتبارات این برنامه توضیح دادند و هماهنگی های لازم برای اجرای این برنامه بین واحدهای مختلف معاونت بهداشت به عمل آمد.