پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : مدیریت و کنترل بهداشت آب شرب هر منطقه ، نیازمند شناسایی و آگاهی از منابع آب در دسترس آن منطقه است تا بتوان با برنامه ریزی مناسب از بروز بیماریهای مرتبط با آب شرب پیشگیری کرد، در همین راستا واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت پس از رایزنی و مکاتبات با ادارات ذیربط شهرستان در خصوص نقشه جامع آب شرب شهرستان فسا که تمامی منابع از جمله منابع آب طبیعی شامل چشمه و برکه های آب و منابع انسان ساخت شامل قنات و چاه های دست کن و مکانیزه را در برداشته باشد و عدم وجود چنین نقشه ای در سطح شهرستان فسا ، واحد بهداشت محیط برآن شد تا با تلاش کارشناسان این واحد این نقشه را تهیه کند.

کرمی منش افزود : در حال حاضر کارشناسان آب بهداشت محیط طبق برنامه ریزی با حضور در محل منابع آب شرب در سطح شهرستان فسا و مناطق صعب العبور، مختصات جغرافیایی این مکانها را به وسیله جی پی اس ثبت و با نرم افزارهای مناسب مشغول تهیه نقشه جامع منابع و مخازن آب شرب شهرستان هستند.