پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این خبر گفت : در پی بازرسیهای کارشناسان بهداشت محیط از یکی از روستاهای شهرستان فسا کارگاه غیر مجاز تولید شیرینی که به صورت غیر مجاز اقدام به تهیه شیرینی و با جعل برند قنادی های معروف اقدام به بسته بندی شیرینی می کرد کشف و تعطیل شد.

مسئول واحد بهداشت محیط افزود : تمامی اقلام شیرینی که به صورت غیر مجاز توسط این کارگاه غیر مجاز تولید شده بود پس از طی مراحل قانونی با حضور متصدی و کارشناسان بهداشت محیط امحاء گردید.