پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

با توجه به ابلاغ ضابطه 100/1265 مورخ 1396/9/9 برای صدور پروانه شرکت خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی و با توجه به اتمام کار شرکت قبلی ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد برای واجدین شرایط ، مجوز جدید صادر  نماید .

لذا متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند تا حداکتر تاریخ 1396/9/14 به واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا مراجعه و مدارک خود را تحویل نمایند.

  1. فرم درخواست کتبی مقاضی
  2. تصویر مدرک تحصیلی مدیر عامل
  3. تصویر مدرک تحصیلی مسئول فنی ( لیسانس بهداشت محیط یا حشره شناسی )
  4. کپی اساسنامه شرکت با قید فعالیت مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
  5. تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی ( ویژه آقایان )
  6. تصویر کارت ملی ، شناسنامه ، کارت یا وضعیت پایان خدمت (ویژه آقایان ) مدیر عامل و مسئول فنی

لازم به ذکر است تصویر تمامی مدارک باید در دفترخانه رسمی یا دادگستری برابر اصل شده باشد.