پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی ماسکهای تنفسی و کاربرد آن در صنعت با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت و صنایع فسا در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

خانم مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این خصوص گفت : این کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان بهداشت حرفه ای و با موضوعات بررسی فرم های آنالیز شغلی ، ماسکهای تنفسی و کاربرد آن در صنعت و ارزیابی ریسک مخاطرات شاغلین در صنایع توسط مهندس خضرایی و مهندس شیروانی برگزار شد.