پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه شورای سلامت روستای فدشکویه با حضور دهیار ، اعضای شورای اسلامی روستا ، کارکنان مرکز بهداشتی درمانی فدشکویه و مهندس قانعی و مهندس حیدری کارشناسان ستادی واحد بهداشت محیط برگزار شد.

د راین جلسه مسایل بهداشتی روستا شامل ، مسایل بهداشت محیط مدرسه ، دفع بهداشتی  فضولات حیوانی ، اتلاف سگهای ولگرد و کیفیت آب شرب روستا طرح و در خصوص بهبود وضعیت موجود هم اندیشی شد .