پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با همکاری واحد مبارزه با بیماریهای واگیر و بهداشت خانواده مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر دانش آموزان مدرسه شبانه روزی عشایر در زاهد شهر واکسینه شدند .

آقای مرتضی قلندری مسئول مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر در این خصوص گفت : در این واکسیناسیون 40 نفر از دانش آموزان مدرسه شبانه روزی عشایر زاهد شهر در مقابل بیماری کزاز و دیفتری ایمن شدند و واکسن توام را دریافت کردند.