پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،جلسه هماهنگی معاونت بهداشت و درمان در خصوص پیگیری کمیته های تخصصی وایجاد زیر ساخت های لازم جهت اجرایی نمودن سند ملی بیماریهای غیر واگیر با حضور مسئول و کارشناس واحدبیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت و مسئول و کارشناسان معاونت درمان برگزار شد.

در این جلسه روند اجرای برنامه های بیماریهای غیر واگیر در حوزه بهداشت توسط آقای عبدا.. عزیزی کارشناس مسوول بیماریهای غیر واگیرو آقای حسین محمدی فر کارشناس برنامه ثبت سرطان  معاونت بهداشت برای حاضرین در جلسه تشریح شد و راهکارهای لازم جهت اجرایی نمودن سند ملی بیماریهای غیر واگیر پس از بومی سازی و چگونگی همکاری معاونت درمان با معاونت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در ادامه این جلسه مشکلات کلینیک دیابت مورد بررسی قرار گرفت و در زمینه رفع این مشکلات هم اندیشی شد.