پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی دو روزه ترویج تغذیه با شیر مادر ، توسط واحد بهداشت خانواده برگزار شد .

 در این کارگاه آموزشی 8 ساعته که با حضور مراقبین سلامت ،ماما ، کارشناسان بهداشت خانواده ها و ناظران پزشکان خانواده شهری برگزار شد ، خانم ها عسکریان و مصلح کارشناسان بهداشت خانواده ، مباحث تازه علمی در زمینه شیر مادر و روشهای جدید شیر دهی و مشکلات شایع را به فراگیران آموزش دادند. در پایان نیز حاضرین در جلسه پرسش های خود را مطرح کردند و در زمینه ی  شیر دهی موفق بحث و گفتگو شد.