پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دراین خصوص گفت : طبق اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، عملکرد واحد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی فسا در رابطه با سامانه شکایات بهداشتی  190 با اختلاف فاحشی نسبت به دیگر دانشگاههای هم رده، رتبه اول کشوری را کسب کرد.

مهندس کرمی منش افزود : معیار سنجش عملکرد دانشگاه ها بر اساس میزان شکایات مردمی ثبت شده در سامانه 190 ،سرعت عمل واحد بهداشت محیط در پاسخگویی به شکایات و پیگیری های بعدی و رضایت ارباب رجوع از عملکرد واحد بهداشت محیط بوده است .

 مسئول واحد بهداشت محیط از کلیه بازرسین و همکاران بهداشت محیط دستندرکار در رسیدگی به شکایات مردمی تقدیر و تشکر کرد.