پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

جلسه هم اندیشی واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و واحد بهبود تغذیه با هدف دستیابی به اهداف سند بیماریهای غیر واگیر تا سال 1404 با حضور مسوول و کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و بهبود تغذیه معاونت بهداشت  برگزار شد .

در این جلسه کاهش 30درصدی مصرف نمک تا سال 1404 در شهرستان فسا مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت  و وظایف هر واحد جهت دستیابی به هدف مذکور مشخص گردید .